Hin­nas­to

Tilaa tar­vit­taes­sa osoi­te­kort­ti (16€) tai lähe­tys­pak­kaus (27€).
 

Kali­broin­ti 1

Kali­broin­ti ennen viri­tys­tä 11, 75, 85 ja 97%RH:ssa,  viri­tys kah­des­sa kos­teu­des­sa, kali­broin­ti viri­tyk­sen jäl­keen 11, 75, 85 ja 97%RH:ssa. Läm­pö­ti­la­näyt­tä­män tar­kas­tus, kali­broin­ti­to­dis­tus ja tar­ra sekä tar­vit­taes­sa antu­rie­le­men­tin puh­dis­tus oikeil­la aineil­la.
(Esi­mer­kik­si uudem­pi HM40-sar­ja HMP40S (HMP110) ja HM42 sekä edel­li­ses­tä HMI41:n sar­jas­ta HMP44 ja HMP44LHin­ta 75 €  ( 3–4 kpl 68 €/kpl, 5 kpl 64 €/kpl)

Kali­broin­ti 2

Kali­broin­ti ennen viri­tys­tä 11, 75, 85 ja 97%RH:ssa, viri­tys kah­des­sa kos­teu­des­sa, kali­broin­ti  11, 75, 85 ja 97%RH:ssa. Läm­pö­ti­la­näyt­tä­män tar­kas­tus, kali­broin­ti­to­dis­tus ja kali­broin­ti­tar­ra sekä tar­vit­taes­sa antu­rie­le­men­tin puh­dis­tus oikeil­la aineil­la.
(HMI41 + HMP41/HMP42/HMP45/HMP46Hin­ta 121 € (3–4 kpl 109 €/kpl,  5 kpl 103 €/kpl)

 

Kali­broin­ti 3

Kali­broin­ti ennen viri­tys­tä 11, 33, 75 ja 97%RH:ssa, viri­tys kah­des­sa kos­teu­des­sa, kali­broin­ti 11, 33, 75 ja 97%RH:ssa. Läm­pö­ti­la­näyt­tä­män tar­kas­tus, kali­broin­ti­to­dis­tus ja tar­ra sekä tar­vit­taes­sa antu­rie­le­men­tin puh­dis­tus oikeil­la aineil­la.
(Esi­mer­kik­si HMT330-sar­ja, HMP230 ‑sar­ja) Hin­ta 148 €  (3–4 kpl 134 €/kpl, 5 kpl 127 €/kpl)

 

Lisä­tie­dot

Kysy tar­jous­ta omal­le yri­tyk­sel­le­si!

Hin­nat alv 0%. Pak­kaus- ja lähe­tys­ku­lut alkaen 22 €.

Hel­po­ta lähet­tä­mis­tä!

UUT­TA ! Tilaa val­mis ja mak­set­tu pos­tin osoi­te­kort­ti (PDF). Tulos­ta ja teip­paa osoi­te­kort­ti pake­tin pääl­le. Jätä lähe­tys pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si. Pal­ve­lun hin­ta 16€ (alv 0%).  

Jos­kus on vai­kea löy­tää sopi­vaa pak­kaus­laa­tik­koa ja tar­vik­kei­ta mit­ta­päil­le ja mit­ta­ril­le. Hel­po­ta muu­ten­kin pos­ti­tus­ta sinul­le toi­mi­te­tuil­la pak­kaus­ma­te­ri­aa­leil­la ja osoi­te­kor­til­la! Nyt voit tila­ta mit­ta­päil­le sopi­vat pak­kaus­ma­te­ri­aa­lit ja mak­se­tun osoi­te­kor­tin kos­teus­ka­li­broin­tiin lähe­tys­tä var­ten

  1. Tilaa lähe­tys­pak­kaus soit­ta­mal­la, teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­til­la. Ilmoi­ta tar­vit­set­ko pak­kaus­ta pit­kil­le (esi­mer­kik­si HM42/HMP42 tai HMP46) mit­ta­päil­le. 
  2. RH Kali­broin­ti Oy lähet­tää sinul­le pak­kauk­sen Pos­tin Express ‑paket­ti­na.
  3. Pak­kaa mit­ta­päät ja lii­maa muka­na tul­lut osoi­te­kort­ti edel­li­sen pääl­le.
  4. Voit jät­tää val­miik­si mak­se­tun pake­tin Pos­tin toi­mi­pis­tee­seen jonot­ta­mat­ta.
    Pal­ve­lun hin­ta 27 €/lähetys (alv 0%).